Alle trainingen en workshops hebben op dit moment een wachtlijst.

Welkom om de site van Honden op het spoor!

Ontstaan?
Honden op het spoor is een kleinschalige hondenschool voor zweetwerktraining en jachttraining, voortgekomen uit Teckels op het spoor. Teckels op het spoor gaf al langer zweetwerktraining, echter enerzijds ontstond bij de teckels de behoefte ook jachttraining in het programma op te gaan nemen en kwam anderzijds steeds meer de vraag, van andere rassen, ook bij ons zweetwerk en jachttraining te mogen gaan volgen. Beide wensen samengevoegd hebben we zowel de hondenschool als de site van Teckels op het spoor omgedoopt naar Honden op het spoor.

Waar komt de naam 'Honden op het spoor' vandaan?
Tijdens de zweetwerk training volgen de honden een zweetspoor. Een veel gehoorde uitdrukking is dan 'hij loopt wel of niet op het spoor'.

Volg ons ook op Facebook

Beheer van de website

Deze website wordt beheerd door Honden op het Spoor, contactgegevens vindt u hier.

Hosting van de website

GELAUFF.COM Internet Solutions

Chris GELAUFF, eigenaar
Parc de Vence
6 bis avenue du Général de Gaulle
FR 38120 Saint-Égrève
+33 4 76 75 36 05
+33 6 18 65 38 27
https://gelauff.com
N° siret : 441 015 120 00021

cookieOp deze pagina vindt u meer informatie over wat cookies zijn en waarvoor ze op deze site worden gebruikt.


Een cookie is een stukje data of tekst die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een cookie is geen bestand of programma.


Deze site gebruikt alleen technische en functionele cookies (session cookies) die geen inbreuk maken op uw privacy, voor:

 • het weergeven van de anti-spam controle van het contactformulier.
 • het weergeven van de anti-spam controle van het inschrijfformulier.

Een sessie blijft open tot 15 minuten na uw laatste activteit op de website.

Bij het bezoeken van pagina's waar content van sociale media weergegeven wordt, zoals Facebook, YouTube, Google en Twitter (...), kunnen deze sociale media cookies of tracers plaatsen.

Indien u, in de instellingen van uw browser, het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld kunt u gewoon de pagina's raadplegen, met de volgende beperkingen:

 • u kunt geen gebruik maken van het contact formulier, echter beschikt u wel over een 'gewone" e-maillink.
 • u kunt zich niet inschrijven voor een cursus.

Het is mogelijk om het gebruik van cookies gedeeltelijk of geheel uit te schakelen.

 • In Internet Explorer: klik op het tabblad Tools (tandwielpictogram in de rechterbovenhoek).
  Selecteer internetopties.
  Klik op het tabblad Privacy
  Met behulp van de schuifregelaar kunt u Alle cookies blokkeren kiezen.
 • In Firefox: klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen).
  Kies Opties.
  Klik op het tabblad Privacy.
  Schakel in de sectie Geschiedenis het selectievakje Cookies accepteren uit.
 • In Safari: klik op de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel).
  Selecteer Voorkeuren.
  Klik op het tabblad Privacy.
  In het gedeelte Cookies kunt u cookies blokkeren.
 • In Chrome: klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen).
  Selecteer Instellingen.
  Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan de pagina.
  Klik in het gedeelte Privacy op Instellingen voor inhoud.
  Schakel in het gedeelte Cookies het selectievakje Blokkeer alle websites van gegevens opslaan in.

Voor overige webbrowsers, gelieve de helpfunctie van de gebruikte browser te raadplegen.


Honden op het Spoor, gevestigd aan Gaslaan 27 - NL 3741 WJ Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Rosemarijn Gelauff
Gaslaan 27
NL 3741 WJ Baarn
+31 6 53 29 11 27
https://hondenophetspoor.nl

Rosemarijn Gelauff is de Functionaris Gegevensbescherming van Honden op het Spoor.
Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Honden op het Spoor verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, voor zover door u verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een inschrijving voor een cursus, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om u diensten te leveren

Honden op het Spoor neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.


De persoonsgegevens worden bewaard:

 • In de MySQL database op de webserver en in de back-ups daarvan.
 • Op de harde schijven van de werkstations op het kantoor van Honden op het Spoor en in de back-ups daarvan.

Honden op het Spoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Honden op het Spoor verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Honden op het Spoor gebruikt alleen technische en functionele cookies (session cookies) die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij het bezoeken van pagina's waar content van sociale media weergegeven wordt, zoals Facebook, YouTube en Twitter (..), kunnen deze sociale media cookies of tracers plaatsen.

Lees hier meer over cookies.


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Honden op het Spoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Honden op het Spoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Honden op het Spoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Honden op het Spoor heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Versleuteling van e-mailadressen op de websites.
 • Brute Force Monitor voor onrechmatige inlogpogingen op de webserver.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • SpamAssasin antispam filter op de server voor inkomende e-mails.
 • Firewall en antivirus de werkstations op het kantoor van Honden op het Spoor.

Dank u voor uw inschrijving bij Honden op het Spoor.
Een kopie van uw inschrijving is verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.

In die e-mail vindt u nog eens uw gegevens.
Mocht er iets niet kloppen, gelieve dan contact met ons op te nemen.

Hartelijke groet,
Rosemarijn Gelauff

 • U bent bekend met onze spelregels en de spelregels van Staatsbosbeheer.
 • Op alle locaties die wij gebruiken, dienen alle honden aangelijnd te zijn
 • Bij verhindering dient u zich tijdig af te melden.
 • De voorjager dient WA-verzekerd te zijn.
 • Uw hond dient minimaal 1½ uur voor aanvang van de cursus of workshop gegeten te hebben.
 • Honden moeten de entingen gehad hebben die voor hun leeftijd gelden, inclusief kennelhoest. Alle entingen dienen tijdig te zijn herhaald.
 • U schrijft in voor een training, dan wel een blok van 10 lessen, niet voor een enkele les, tenzij anders is overeengekomen. De gemiste lessen kunnen alleen in bijzondere situaties worden ingehaald of gerestitueerd.
 • De cursist gaat er mee akkoord dat wij zijn/haar gegevens in ons systeem vastleggen en uitsluitend gebruiken voor administratieve en informatieve doeleinden.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden of vermiste eigendommen.
 • Indien door ziekte of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, worden deze op een later tijdstip ingehaald.
 • Zieke of kreupele honden worden niet toegelaten tijdens de training. Meldt u zich dan af!
 • Wij gaan uit van respect voor mens en dier. Indien u meent uw hond lichamelijke correcties te moeten geven (slaan, schoppen) kan de instructeur u de toegang tot de training ontzeggen
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier en/of door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden via het online inschrijfformulier, verplicht de voorjager zich het cursusgeld en/of de kosten van een workshop te voldoen.
 • Betaling workshop: deelname van een workshop is definitef zodra de betaling is ontvangen. De betaling dient 14 dagen voorafgaand aan de geplande datum overgemaakt te zijn op bankrekeningnummer: NL23 INGB 0005 9414 38 t.n.v. HONDEN OP HET SPOOR te Baarn
  Annulering van de aanmelding van een workshop is kosteloos tot 14 dagen voorafgaand aan de start van de geplande workshop. bij annulering tot 1 week voorafgaand aan de geplande workshop is 50% deelname kosten verschuldigd. Bij annulering daarna is geen restitutie mogelijk.
 • Betaling cursusgeld. Het verschuldigde cursusgeld dient voor aanvang van de 1e les overgemaakt te zijn op bankrekeningnummer: NL23 INGB 0005 9414 38 t.n.v. HONDEN OP HET SPOOR te Baarn of op de eerste les contant te worden voldaan.
  Annulering van het cursusgeld is niet mogelijk tenzij wij tijdig een kandidaat van de reservelijst de vrijggekomen plaats kunnen laten innemen

Spelregels bij onze trainingen zijn er vooral om voor iedereen zoveel mogelijk plezier en leerrendement uit de trainingen te halen. 
Spelregels tijdens alle trainingen

 • Iedere deelnemer is bekend met de spelregels van Staatsbosbeheer en respecteert deze.
 • Iedereen die deelneemt aan onze trainingen heeft de Algemene Voorwaarden gelezen en is daarmee akkoord
 • Gedurende alle trainingen werken wij hondvriendelijk. Indien je daar vanaf wijkt gaan wij met jou in overleg en verzoeken wij je aan te passen, dan wel helaas de training te verlaten.
 • Wanneer je gedurende de jachttraining moet wachten tot je met een oefening aan de beurt bent, zien we graag dat je aandacht hebt voor je hond, honden niet met elkaar laat spelen, eventueel de oefening van de anderen mee observeert.
 • Wanneer de sporen gelopen worden, zijn de andere honden in de auto of buiten het terrein van de sporen.
 • Wanneer je een spoor hebt uitgelopen, wordt direct het zweetwerktuig omgewisseld voor de standaardlijn.
 • Na het spoor lopen volgt de voorjager de kortste weg naar het terrein buiten de sporen.

Tenslotte
Het gaat ons vooral om het plezier in het zweetwerk, de jachttraining en het werken met je hond. Heb je suggesties, schroom niet die te melden.

Staatsbosbeheer Regio Oost te Almere stelt ons in de gelegenheid gebruik te maken van hun terrein. Hier zijn spelregels aan verbonden die door elke deelnemer wordt gerespecteerd.

 • Gebruiker is verplicht als een goed huisvader voor het behoud en onderhoud van het in gebruik gegeven object te zorgen.
 • Gebruiker is niet bevoegd de aard, bestemming, inrichting of gedaante van het in gebruik gegeven object geheel of gedeeltelijk te veranderen dan na schriftelijke toestemming van Staatsbosbeheer.
 • Staatsbosbeheer is te allen tijde bevoegd aanwijzingen te geven met betrekking tot de naleving van de op gebruiker rustende verplichtingen welke naar het oordeel van Staatsbosbeheer geboden zijn. Gebruiker is gehouden deze aanwijzingen onverwijld op te volgen.
 • Bij einde van het gebruik dient gebruiker het in gebruik gegeven object ten genoegen van Staatsbosbeheer op te leveren en, voor zover Staatsbosbeheer dit verlangt, i de toestand waarin het zich bevond bij aanvang van het gebruik.
 • Honden zijn gedurende de trainingen alleen los op aanwijzing van de trainer. Voor het overige zijn zij altijd aangelijnd.
 • Het recreatief medegebruik van en door derden mag niet worden belemmerd.
 • Vrije doorgang op wegen en paden moet worden gegarandeerd.
 • Eventuele uitwerpselen dienen van de trainingslocaties te worden verwijderd.